mabolla_medya-logo
Ara
Close this search box.
Ara
Close this search box.

İdare Mahkemesi Muğla Çimento’nun itirazını reddetti

Muğla’da yapılmak istenen çimento fabrikası için verilen ruhsat iptaline şirket tarafından yapılan itiraz, Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Muğla Deştin’deki 7 bin 751 dönümlük alandaki çimento fabrikasına karşı açılan davada geçtiğimiz yıl Eylül ayında Muğla 2. İdare Mahkemesi projeye verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu’ kararının hukuka uygun olmadığını belirtmişti. Olayın ardından Menteşe Belediyesi de inşaatı devam eden fabrikaya mühür vurmuş ve daha sonra yapı ruhsatını iptal etmişti.

Daha sonra Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ruhsat iptaline itiraz etti.

Muğla 3. İdare Mahkemesi 13 Mayıs 2024 tarihli kararında şirketin itirazını reddetti. Mahkeme kararında, şu ifadeler kullanıldı:

“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 6/3 üncü maddesinde yer alan, ‘Bu Yönetmeliğe tabi projeler için’ Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu’ kararı veya ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, (…)’ hükmüne istinaden ÇED olumlu kararının dava konusu yapı ruhsatının dayanağı olduğu; ÇED olumlu kararının mahkeme tarafından iptal edilmesi ve kesinleşmesi sonucunda ÇED olumlu kararının tesis edildiği tarih itibari ile hukuken geçersiz hale geldiği, bu sebeple dava konusu yapı ruhsatının hukukî dayanağının ortadan kalktığı anlaşıldığından dava konusu yapı ruhsatının iptaline ilişkin kısmına yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

Paylaş